نرم افزار رستوران ، نرم افزار فست فود ، نرم افزار کافی شاپ ، سپند

 

مدیریت رستوران شغلی بسیار دشوار و پرفشار می باشد. تنها عده کمی هستند که این کا را به درستی انجام می دهند . این بدان معنی نیست که افراد بی ربط به این شغل نمی توانند این کار را به سرانجام برسانند. اما حقیقت این است که کسب و  کار رستوران بسیار سخت است و کسانی که تاب و تحمل فشار ندارند به سرعت از گردونه این تجارت خارج می شوند.

 

به منظور موفقیت در شغل رستوران ، شما باید صاحب یک سری مهارت خاص باشید که مهمترین آنها مربوط به مدیریت نیروی انسانی است . اگر شما می خواهید فردی مدیر تاثیر گذاری باشید و مدیریت موثر بر کسب و کار خود داشته باشید می بایست تحمل فشار بالای کار راداشته باشید و هرگز از کوره در نروید . بر احساسات و هیجات خود مسلط باشید. اگر شما فردی باشید که بر هیجانات و احساسات خود مسلط نباشید کارمندان شما هرگز به قضاوت شما اطمینان نخواهند داشت . در واقع آنها ایمان و اعتماد خودشان به شما را از دست خواهند داد . در شیفت های مختلف کاری اشتباهات متفاوتی صورت می گیرد و گاهی حل این مشکلات غیرممکن به نظر می رسند، اما روش شما در مدیریت رستوران باید به نحوی بسیار موثر ، قاطع و با اقتدار صورت بگیرد . شما همیشه باید بهترین عملکرد خودتان را به نمایش بگذارید زیرا وقتی مشکلی اتفاق می افتد شما باید به عنوان شخصی شناخته شوید که از پس تمامی مشکلات بر می آید و برای هر مشکلی راه حلی دارد. یکی از مهمترین پارامترهای مدیریت رستوران این است که شما تصمیمات قاطع بگیرید . هرگز با شک و تردید عمل نکنید و تصمیمات دوگانه هراه با حدث و گمان نگیرید. تغییراتی که اعمال می کنید باید به دور از سعی و خطا و حدث و گمانه باشد زیرا کارگران اعتمادشان به شما سلب می شود و چه بسا اقدام به تضعیف کردن جایگاه شما بکنند . البته این نکته بسیار مهم است که شما تصمیمات حود را به چالش بکشید و نقد کنید و آنها را اصلاح کنید ولی هرگز نباید این مطلب را کارمندان شما متوجه شوند، در علم مدیریت این عمل هوشمندانه ای محسوب نمی شود .

در صورتیکه شما در اجرای وظایفتان موفق باشید ، کارمندان شما به این باور را پیدا می کنند که شما برای هر مشکلی یک راه حل خواهید یافت .

موضوع بسیار مهم اینکه انعکاس بیرونی رفتارشما باید جوانمردانه و عادلانه به نظر برسد و نیت اعمال شما باید در نظر کارگران مشخص باشد ، در غیر آنصورت شما کارگران را علیه خود شورانده اید .

مدیریت موثر یک رستوران صرفا به معنای رییس بودن نیست ، بلکه باید نمادی از احترام به شخصیت پرسنل در آن دیده شود . این بسیار مهم است که شما با انسانها رفتاری انسانی داشته باشید.

پرسنل شما بدون احساس ترس باید انتقادات و پیشنهادات خلاقانه خودشون را بدون ترس باید با شما بیان کنند و امکان نزدیک شدن به شما را برای بیان مشکلات ساختاری سیستم را داشته باشند . روش آموزش قدیمی ترساندن کارگران به منظور مدیریت کردن آنها ، روشی منسوخ شده است .

مدیر خوب باید همیشه مثال خوبی برای کارمندانش باشد . مدیر خوب بیشتر از هر کارگری تلاش می کند و آنها نهایت تلاش را می کنند که اصول حرفه ای کار را رعایت کنند .

مدیر موفق در رستوران داری کسی است که تمامی مهارتهای لازم مرتبط با شغلش را بداند ، از شستن توالت گرفته و شستن ظرف ها و پختن غذا .

در پایان باید گفت : مدیر رستوران باید بداند چه کاری را به چه کسی بسپارد ، نیازی نیست مدیر رستوران توالت بشوید ولی همیشه بهترین راه شستن را او باید بداند .

 

ترجمه : علی سلطانی

منبع : 

https://www.shiftplanning.com/blog/effective-restaurant-management-takes-a-certain-type-of-personality.html