معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اهمیت ویژه نقش رستوران ها در سلامت جامعه، با توجه به افزایش مصرف مواد غذایی رستورانی، تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر فریبا مرادی با بیان این مطلب افزود: به دلیل تغییر شیوه زندگی افراد جامعه و ماشینی شدن سبک زندگی، استفاده از غذاهای آماده و رستورانی افزایش یافته و مصرف آن در خانواده های ایرانی، امری اجتناب ناپذیر است.

ادامه مطلب...